“Συγχαίρουμε τους επιτυχόντες μαθητές μας και τους ευχόμαστε μια ονειρική φοιτητική ζωή.

Μαζί γράφουμε τη επιτυχία.

Μαζί μπορούμε!”.