Πραγματοποιήθηκαν, με τον νέο νόμο, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, οι εκλογές για  την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων, στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

Πρόκειται για πρόβλεψη του πρόσφατου νόμου 4310/2014, με την οποία απέκτησαν εκπροσώπους σε όλα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων.

Με τον ίδιο νόμο, οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων, περιέρχονται στην αρμοδιότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ακολουθώντας κοινή διαδικασία με όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στους διάφορους τύπους των σχολείων.

«Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εφορευτικές επιτροπές των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου για την υποδειγματική διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, και τις θερμότερες ευχές μας προς τους νεοεκλεγέντες αιρετούς για καλή επιτυχία στο έργο τους», ανέφερε ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ κ. Σάββας Μελισσόπουλος.