Στ. Τουλουπίδης: “Αυθαίρετες οι ενέργειες Καραμπίνη”

Ο Πρυτανεύων του ΔΠΘ εξέδωσε Διαπιστωτική Πράξη.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Διαπιστωτική Πράξη για τις αυθαίρετες και συνεπώς ανυπόστατες ενέργειες στις οποίες προέβη τις προηγούμενες μέρες ο παυθείς από τα πρυτανικά του καθήκοντα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, κ. Αθανάσιος Καραμπίνης, εξέδωσε ο Πρυτανεύων του Δ.Π.Θ. Καθηγητής κ. Σταύρς Τουλουπίδης.

Αναλυτικά το κείμενο της Διαπιστωτικής Πράξης:

“ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
– Την με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ3412/Ζ2/4-7-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου.
– Την υπ’ αριθμ. 465/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
– Την με αρ. πρωτ. Φ140.ΕΜΠ/1416/Ζ2/5-3-2018 δεύτερη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου.
– Το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος.
– Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002.

Διαπιστώνεται:

ότι ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Καραμπίνης, ουδέποτε επανήλθε στα πρυτανικά του καθήκοντα, παρά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 465/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (σχετ. με αρ. 2), εφόσον δεν εκδόθηκε προς τούτο διαπιστωτική πράξη της διοίκησης, αλλά αντίθετα και σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ, εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. Φ140.ΕΜΠ/1416/Ζ2/5-3-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετ. με αρ. 3) με την οποία τίθεται αιτιολογημένα πλέον σε αποχή από τα πρυτανικά του καθήκοντα και κατ΄επέκταση αντικαθιστά την προηγούμενη πράξη (σχετ. με αρ. 1) που ακυρώθηκε.
Συνακόλουθα διαπιστώνεται ότι όλες οι πράξεις του Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη στις οποίες προέβη ως ασκών αυθαιρέτως πρυτανικά καθήκοντα από 1-3-2018 είναι ανυπόστατες.
Επίσης ανυπόστατη είναι και η υπό αυτού αναρμοδίως συγκληθείσα έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου της 5-3-2018, η οποία θεωρείται ως μη γενόμενη, οι δε αποφάσεις της ανύπαρκτες, μη παράγοντας κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Ο Πρυτανεύων
Καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood