«Θέλουμε ο αγροτικός τομέας να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης που θα δώσει περισσότερο πλούτο και θέσεις εργασίας στην περιοχή μας και στη χώρα», τόνισε ο υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης με το «Ποτάμι» Σταμάτης Κουρούδης, σε επαφές του με αγρότες, σε Αίγειρο, Αμβροσία, Παγούρια, Παλλάδιο, Μέση, Ίασμο.

ΚΟΥΡΑΓΡΟ 2Ο κ. Κουρούδης συζήτησε για τα αγροτικά προβλήματα, ενώ παρουσίασε τις προτεραιότητες που θέτει το «Ποτάμι» και τη θέση του για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Ειδικά για τους αγρότες, εστίασε στον βασικό στόχο για την επίτευξη ενός βιώσιμου οικογενειακού εισοδήματος.

– Τη μείωση της αστάθειας του εισοδήματος, ώστε να αντιμετωπίζονται οι συνέπειες από την πρόκληση ζημιών στις καλλιέργειες, όπως οι καταστροφές στην βαμβακοκαλλιέργεια που παρατηρήθηκαν φέτος.

– Την  ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα που πάσχει στη Ροδόπη. Η ανταγωνιστικότητα θα επιτευχθεί μόνο μέσα από συλλογικά σχήματα, κλαδικά οργανωμένα, τα οποία θα παρεμβαίνουν σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή μέχρι την τοποθέτηση του τελικού προϊόντος στην αγορά. Αυτό για να γίνει, απαιτεί τη θεσμική παρέμβαση του κράτους. Ενθαρρύνοντας τη συλλογική επιχειρηματικότητα που θα δίνει υπεραξία στο προϊόν σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή του και τη μεταποίηση μέχρι την τοποθέτησή του στην αγορά. Με στόχευση στην ποιότητα και στο περιβάλλον. Είναι  απαραίτητη η οργάνωση όλων των αγροτών σε ισχυρές και ευέλικτες ομάδες παραγωγών. Ομάδες δομημένες για τη διαχείριση ομοειδών προϊόντων, με ισχυρό management, με στενές και σταθερές σχέσεις με τους φορείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας και της καινοτομίας.

ΚΟΥΡΑΓΡΟ 5– Το εγγειοδιαρθρωτικό ζήτημα κατέχει δεσπόζουσα θέση. Μια σειρά από άμεσα μέτρα μεγέθυνσης του κλήρου των μικρών και μεσαίων γεωργών, όπως αφορολόγητη μεταβίβαση, άτοκα δάνεια, απαγόρευση κατάτμησης, πρέπει να αναληφθούν.

– Απαραίτητη η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιοχή της Ροδόπης, τα οποία δυστυχώς έχουν βαλτώσει και πριν την κρίση, καθώς η κρίση χρησιμοποιείται πλέον ως άλλοθι. Τα μεγάλα έργα που σχετίζονται με την άρδευση κι επιμέρους ανάλογες παρεμβάσεις, είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν.

– Επιπλέον, οι ενισχύσεις που θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ο αγρότης, να δίνονται με τρόπο που θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

ΚΟΥΡΑΓΡΟ 1 ΚΟΥΡΑΓΡΟ 3 ΚΟΥΡΑΓΡΟ 6 ΚΟΥΡΑΓΡΟ 7