Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής προσφοράς του Δ΄ Σώματος Στρατού, και τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις κατοίκων και μαθητών σε διάφορα ιατρικά κέντρα και σχολεία δυσπρόσιτων περιοχών της Θράκης.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
1  

27 Σεπ 18

 

 

ΚΥ Σταυρούπολης και στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης

 

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας) και Οδοντίατρος
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
2 20 Σεπ 18 Προληπτική εξέταση των μαθητών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου στο

χ. Χλόη

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
3 27 Σεπ 18 Προληπτική εξέταση των μαθητών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου στο

χ. Δοκό

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
4 4 Σεπ 18 χ. Σάκκο ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
5 6 Σεπ 18 χ. Χανδρά ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
6 12 Σεπ 18 χ. Πάλλη ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
7 14 Σεπ 18 χ. Ελαία ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
8 26 Σεπ 18 χ. Πτελέα ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9 25 Σεπ 18 χ. Πυλαία ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
10 22 Σεπ 18 χ. Τυχερό

(ΚΑΠΗ ΤΥΧΕΡΟΥ)

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
11 6 Σεπ 18 χ.Λαγό, Θυρέα, Ελληνοχώρι, Καρωτή, Μάνη  

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)

12 6 Σεπ 18 χ. Μεγάλη Δοξιπάρα ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
13 26 Σεπ 18 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Διδ/χου ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
14 6 Σεπ 18 χ. Κορνοφωλιά ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
15 20 Σεπ 18 χ. Φυλακτό ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
16 24 Σεπ 18  

χ. Ρούσσα  και Γονικό

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ
17

 

13 Σεπ 18  

χ. Καβησσό

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
18 18-27 Σεπ 18  

χ. Μελία

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
19 6 Σεπ 18  

χ. Τριφύλλι

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
20 20 Σεπ 18 χ. Πόρος ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
21 20 Σεπ 18  

ΚΥ Εχίνου

 

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
22 20 Σεπ 18  

ΚΥ Εχίνου

Προληπτική εξέταση των μαθητών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου

χ. Σμίνθης

 

 

Οδοντίατρος