Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, σε συνεργασία με το 1ο και το 2ο ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής, συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus+ΚΑ2 «EROVET: Fostering youth employability through an European Research Group on VET».

Η δράση ξεκίνησε τη 1/10/2017 και θα διαρκέσει έως τις 30/09/2019. Σε αυτήν συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα, οργανισμοί και σχολεία από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Γερμανία και την Τουρκία.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι «να εξεταστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα που εφαρμόζονται στην τεχνική εκπαίδευση χωρών που συμμετέχουν, και η πανευρωπαϊκή τους εφαρμογή. Το έργο στοχεύει «στην προώθηση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των νέων, και στην ενίσχυση του διπλού συστήματος εκπαίδευσης (Dual System), της μάθησης και της επιχειρηματικότητας».

Σημαντικό ρόλο στα παραπάνω έχει η κατάρτιση των μαθητών, που «πρέπει να ενσωματώνει επαρκή προσανατολισμό και καθοδήγηση, να ανοίγει τις δυνατότητες πρόσβασης στις ευρωπαϊκές εργασιακές πρακτικές, να εγγυάται τη μάθηση βάσει της εργασίας, και να εκπαιδεύσει τους μαθητευόμενους για αυτοαπασχόληση».

«Πιστεύουμε ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το έργο θα συμβάλουν ώστε να καταστεί αυτή η αυτό-απασχόληση  δυνατή», αναφέρουν στελέχη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Σύμφωνα με τη Eurostat, τον Δεκέμβριο του 2016, 4,219 εκατομμύρια νέοι ήταν άνεργοι στην Ε.Ε. των 28, και το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 18,6%. Στην ίδια περίοδο, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (6,5%) και τα υψηλότερα στην Ισπανία (42,9%), στην Ελλάδα (44,2%) και στην Ιταλία (40,1%).

Οι ειδικοί ερευνητές συμφωνούν ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν αυτή την κατάσταση. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας είναι ένα από τα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέοι όταν ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

«Οι συντελεστές του προγράμματος πιστεύουμε ότι η αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων και των θέσεων που προσφέρονται στην αγορά εργασίας είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, διότι υπάρχει έλλειψη ισχυρής σύνδεσης μεταξύ της κατάρτισης, των απαιτήσεων των εταιρειών και της οικονομικής – εργασιακής πραγματικότητας των τοπικών κοινωνιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε οικοδομήσει μια εταιρική σχέση με συναφή ενδιαφερόμενα μέσα, όπως τα οικονομικά ιδρύματα, τα εμπορικά επιμελητήρια και τα κέντρα κατάρτισης στο έργο μας, και ελπίζουμε να δώσουμε μία καινούργια διάσταση στην εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών μας», τονίζουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.