– Στα 220 εκ. ευρώ ανέρχονται οι άμεσες ζημιές και οι έμμεσες απώλειες από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου.

Υποβλήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (αρ. πρωτ. 37.156/1-4-2015), από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο φάκελος καταγραφής και κοστολόγησης των ζημιών λόγω φυσικών καταστροφών, άνω του 1,5% του ΑΕΠ, που προκλήθηκαν στη λεκάνη απορροής του Έβρου, καθώς και το αίτημα αποζημιώσεων από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΕΒΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015Μετά τις βιβλικές καταστροφές που υπέστη η Περιφέρεια στην παρέβρια περιοχή από το ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο του Φεβρουαρίου 2015, που αποσάθρωσε ότι είχε καταπονηθεί νωρίτερα, το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων άμεσων ζημιών, ανέρχεται σε 130.000.000 ευρώ, ενώ οι έμμεσες απώλειες εκτιμώνται άνω των 90.000.000 ευρώ. Το ύψος αυτό των ζημιών θεμελιώνει κατά τους κανονισμούς αίτημα αποζημίωσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Επιπλέον, επειδή το φαινόμενο είναι ακόμη σε έξαρση, κρίνεται αναγκαία η  άμεση χρηματοδότηση της Περιφέρειας, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 44.060.000 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν υποστεί τα αναχώματα των ποταμών, ενώ για να συνεχιστεί ομαλά η ζωή στις παραποτάμιες περιοχές και για την αποκατάσταση των άκρως αναγκαίων, καταγράφονται έργα προϋπολογισμού 27.000.000 ευρώ.