Στο Στρατιωτικό Μουσείο Κομοτηνής, για μόνιμη εγκατάσταση, δώρησε ο Σύλλογος Εβριτών Ροδόπης την έκθεση χαρτών με τίτλο «Από τον Στρυμόνα ως τον Εύξεινο Πόντο, η πορεία της ευρύτερης Θράκης μέσα στους αιώνες».

Η έκθεση «εξιστορεί» την πορεία της ευρύτερης Θράκης αλλά και ειδικότερα της περιοχής μας μέσα από δεκαπέντε ιστορικούς χάρτες, ψηφιακά αποτυπωμένους και τοποθετημένους σε ειδικά ξύλινα ταμπλό που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Την οργάνωσή της έχουν επιμεληθεί ο πρόεδρος του συλλόγου Εβριτών Χρήστος Χατζηπέμου και ο αρχιτέκτονας Κώστας Κατσιμίγας, ενώ την ιστορική τεκμηρίωση του χαρτογραφικού υλικού, ο καθηγητής του τμήματος παρευξείνιων σπουδών του ΔΠΘ, Ιάκωβος Ακτσόγλου.

Η έκθεση είχε πρωτοπαρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2012 με τη σύμπραξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, αποτελώντας την πρώτη επίσημη δουλειά της Ψηφιακής Θρακικής Χαρτοθήκης που οργανώνει ο σύλλογος Εβριτών, και η οποία σήμερα αριθμεί περισσότερους από 3.000 χάρτες σε ψηφιακή αποτύπωση, και άνω των 400 χαρτών σε πρωτότυπο χαρτογραφικό υλικό.

Η δωρεά έγινε μετά απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου Εβριτών, και σε συνεργασία με τον Διοικητή της ΧΧΙ ΤΘΤ, Ταξίαρχο Βασίλειο Παπαδόπουλο, και η έκθεση κοσμεί το μουσείο από τις 9/3/2016.