ΑΝΑΟλοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, με στόχο τη διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος του Δημοσίου από τον Πρόεδρο, την εισηγήτρια, και δέκα τρία μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας της Βόρειας Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη Επιτροπή ασκούσε έργο, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας (Ν. 2601/1998).

Αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης έρευνας ήταν να σχηματιστεί σχετική ποινική δικογραφία, που περιλαμβάνει τα δεκαπέντε πρόσωπα της Επιτροπής, ηλικίας από 55 έως 77 ετών και αφορά στα αδικήματα της κακουργηματικής απάτης σε βάρος του Δημοσίου, της απιστίας σχετικής με την Υπηρεσία και της παράβασης του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ιδιώτες – Πρόεδροι Δ.Σ. και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Ανώνυμης Εταιρείας – για συνέργεια στο αδίκημα της απιστίας και απάτη από κοινού.

Ειδικότερα, κατά την πολύμηνη και συστηματική αστυνομική έρευνα, καθώς και από την επεξεργασία και ανάλυση του συγκεντρωθέντος υλικού, διαπιστώθηκαν πράξεις – παραλείψεις της ως άνω Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κατά την έγκριση μεταβίβασης μετοχών της προαναφερθείσας Ανώνυμης Εταιρείας .

Μάλιστα, διακριβώθηκε οικονομική ζημία του Δημοσίου, από τη μη έγκυρη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας και τη μη επιστροφή της επιχορήγησης, συνολικού ποσού 1.294.493,92 ευρώ, που έλαβε με επιδότηση, στο πλαίσιο αναπτυξιακού προγράμματος που προέρχονταν από συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, ηζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τις 210.000 ευρώ.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, εξακριβώθηκε ότι η εν λόγω Εταιρεία υπήχθη σε Επενδυτικά Προγράμματα του Ν. 2601/1998, λαμβάνοντας επιχορήγηση 853.658 ευρώ το έτος 2000 (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75%) και  434.662 ευρώ το έτος 2001 (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 80%), αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση η επένδυση αυτή να λειτουργεί πραγματικά για πέντε χρόνια, από την πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της και να απασχολεί πραγματικά τριάντα εργαζόμενους.

Στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2004, η ίδια Εταιρεία υπέβαλε αίτηση, η οποία προσκομίστηκε και υπεγράφη από 63χρονο ομογενή, στην Περιφέρεια, με σκοπό την έγκριση μεταβίβασης του 75% του μετοχικού της κεφαλαίου σε 57χρονο ημεδαπό ιδιώτη.

Όπως προέκυψε, ο Πρόεδρος, η εισηγήτρια και τα δεκατρία μέλη της προαναφερθείσας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, (κατά λόγω αρμοδιότητας), εισηγήθηκαν, ενέκριναν και δεν έλεγξαν τη νομιμότητα της μεταβίβασης του 75% των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας. Το αποτέλεσμα ήταν η εταιρεία να περιέλθει σε αφερέγγυα πρόσωπα και να μην επιστραφεί η ληφθείσα επιχορήγηση, προκαλώντας οικονομική ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επομένως, προέκυψε παράβαση των όρων, συμφώνα με τους οποίους, η παραπάνω επιχείρηση υπήχθη σε καθεστώς επιδότησης, καθώς δεν φρόντισε να τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά:

  • η ενισχυθείσα επιχείρηση και κατ΄ επέκταση η επένδυση, κατά το χρόνο μεταβίβασης των μετοχών, δεν λειτουργούσε,
  • ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός βρισκόταν εγκατεστημένος στο χώρο της επιχείρησης σε πλήρη αδράνεια,
  • δεν υπήρχε κάποιος εργαζόμενος στο χώρο αυτής,
  • ο φερόμενος ως στρατηγικός επενδυτής, 57χρονος ημεδαπός, δεν διέθετε αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, ούτε ήταν οικονομικά φερέγγυος για τη συνέχιση της επένδυσης.

Μάλιστα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το 2007, η ανωτέρω μεταβίβαση μετοχών θεωρήθηκε άκυρη, καθώς δεν είχαν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η μεταβίβαση δεν δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δεν καταβλήθηκε ο φόρος, που αναλογεί επί του ποσού της μεταβίβασης 800.003 ευρώ.