Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2015, εντάσσεται μελέτη με τίτλο «Λιμάνι Σαμοθράκης», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με την υπ’ αριθμ. 25  23/1/2015 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η ένταξη εξασφαλίζει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων μελετών, δηλαδή  τη σύνταξη Αναπτυξιακού Προγράμματος με τη μορφή Πλαισίων Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) και τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές μελέτες που απαιτούνται, όπως επίσης και μελέτες μελλοντικών επεκτάσεων του λιμένα. Ξεπερνώντας αυτόν τον ύφαλο, ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να λυθεί οριστικά τόσο το θέμα της νομιμοποίησης των αυθαίρετων λιμενικών εγκαταστάσεων, όσο και της ωρίμανσης μελέτης για την υλοποίηση έργου επέκτασης του Λιμένα Καμαριώτισσας στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Σε ανακοίνωσή του ο τοπικός Δήμος αναφέρει:

«Ο Δήμος Σαμοθράκης εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του από την εν λόγω εξέλιξη, που ήρθε να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του Δήμου με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης, και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοΐδη που ανέλαβε κατά την τελευταία του επίσκεψη στο νησί (11/10/2014) αλλά και των εξαγγελιών του στην Αλεξανδρούπολη (21/11/2014). Μέλημα του Δήμου είναι να εδραιώσει μια καλή συνεργασία και με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, και να μεταφέρει και σε αυτή την αναγκαιότητα επέκτασης του Λιμένα Καμαριώτισσας».