ποΟι παρατάσεις των προθεσμιών αποπεράτωσης των έργων του ποδηλατόδρομου και του δρόμου Κομοτηνής – Καρυδιάς, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 19 του μήνα και ώρα 8 μ.μ. στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του οργάνου:

1. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου για τέταρτη φορά.

2. Ρύθμιση ή μη οφειλών εν γένει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του 63 παρ. 2 του ν.3801/2009.

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Έργα δακτυλίου ποδηλατόδρομου».

4. Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση πεζοδρομήσεων στη Νέα Μοσυνούπολη και σύνδεση με το αστικό κέντρο της πόλης».

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής – Καρυδιάς».

6. Έγκριση τρίτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης Δήμου 2013».