Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, επιθεώρησε ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Γιάννης Σταυρίδης, συνοδευόμενος από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΕΣ 1 ΟΚΑρχικά επισκέφθηκε τον οικισμό των Αμφίων, όπου μαζί με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Σ. Σταυρίδη, είδε τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις εισόδους του οικισμού που έχουν ολοκληρωθεί και οι οποίες βοηθούν στην αποστράγγιση των χωραφιών και παρέχουν στον οικισμό για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, σημαντική προστασία.

Ακολούθως βρέθηκε στον οικισμό της Αρίσβης, όπου μαζί με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Α. Σαλή, παρακολούθησε την εξέλιξη του καθαρισμού της αποστραγγιστικής τάφρου που προχωρά με ταχύτατο ρυθμό.

ΑΕΣ 2Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για  την πορεία των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης που φέτος υλοποιούνται σε ολόκληρο το εύρος του Δήμου, κυρίως με ιδία χρηματοδότηση, αν και εν μέσω οικονομικής κρίσης και περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων των Δήμων, με στοχευμένο τρόπο, που αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία των οικισμών από την εκδήλωση ακραίων φαινομένων παρόμοιων με εκείνων που εκδηλώθηκαν πέρσι και ήταν πρωτοφανή στην ιστορία του Δήμου.