Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ κ. Παναγιώτη Κεραµάρη, επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της επιτροπής Παιδείας της Συντονιστικής Επιτροπής Κοµοτηνής του «Ποταμιού», προκειµένου να τον ενηµερώσει για τις θέσεις του κόμματος αλλά και να ενηµερωθεί από τον ίδιο για θέµατα της αρµοδιότητάς του που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Η συνάντηση έγινε σε εποικοδοµητικό κλίµα, και σύμφωνα με ανακοίνωση του Ποταμιού Κομοτηνής, «διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κοινός τόπος αλλά και διάσταση απόψεων σε σηµαντικά ζητήµατα που αποτελούν θέσεις του Ποταµιού».

Πάντως, δεδοµένου ότι ο Περιφερειακός Διευθυντής βρίσκεται ακόµη στο στάδιο της ενηµέρωσης, οι δύο πλευρές δεσµεύτηκαν να παραµείνουν σε επαφή, προκειµένου «να καταγράφουν, να συζητούν και, όπου είναι εφικτό, να προσπαθούν να συνεργάζονται προκειµένου να επιλύονται όποια προβλήµατα αφορούν την περιοχή».