Στις 3 Ιουνίου θα διενεργηθεί φανερή προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού των τοπικών κοινοτήτων Αρωγής και Μέσης του ∆ήµου Κοµοτηνής, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, και συγκεκριµένα:

Α. Τοπική Κοινότητα Αρωγής:

  • έξι κοινόχρηστα τµήµατα αιγιαλού, εµβαδού 500 τ.µ. έκαστο, για τοποθέτηση σετ αντηλιακών οµπρελών µε ξαπλώστρες.
  • έξι κοινόχρηστα τµήµατα αιγιαλού, εµβαδού 15 τ.µ. έκαστο, για λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούµενου ή µη – αναψυκτηρίου.

  • ένα κοινόχρηστο τµήµα, εµβαδού 100 τ.µ., για θαλάσσια µέσα αναψυχής –και ειδικότερα µόνο κανό και θαλάσσια ποδήλατα.

Β. Τοπική κοινότητα Μέσης:

  • ένα κοινόχρηστο τµήµα αιγιαλού, εµβαδού 500 τ.µ., για τοποθέτηση σετ αντηλιακών οµπρελών µε ξαπλώστρες.
  • ένα κοινόχρηστο τµήµα αιγιαλού, εµβαδού 15 τ.µ., για λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούµενου ή µη – αναψυκτηρίου.

  • ένα κοινόχρηστο τµήµα, εµβαδού 100 τ.µ., για θαλάσσια µέσα αναψυχής –και ειδικότερα µόνο κανό και θαλάσσια ποδήλατα.

  • Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο δηµαρχιακό κατάστηµα Κομοτηνής (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής), και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από τις 09:00 ως τις 11:00.

    Ώρα έναρξης των προσφορών ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών, έχει οριστεί η 11:01, και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, η 12:00 µεσηµβρινή.