ΠΑΙΔΙΚΟΣΣτις 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ξεκινά φέτος η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κομοτηνής.

Θα φιλοξενηθούν παιδιά προηγούμενων που επανεγγράφηκαν, αλλά και παιδιά που θα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

Η επιλογή των νέων νηπίων θα ολοκληρωθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβτίου, και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 8 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα γραφεία του ΚΕ.ΜΕ.Α.