Στις 28 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00, στο ξενοδοχείο Chris and Eve (Χρήστος & Εύη), θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Θράκης μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 14/6.

Η Ημερήσια Διάταξη

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων εγγράφων – Νομιμοποίηση αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2. Εκλογή δύο (2) Γραμματέων, υπεύθυνων για την τήρηση και επικύρωση πληρεξουσίων των πρακτικών μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΠΣ.
3. Ομιλία του προέδρου της ΕΠΣ Θράκης κ. Γαβριηλίδη Δαμιανού.
4. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού 2016.
5. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2016.
6. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού 2016.
7. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2016.
8. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2016.
9. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.
10. Εισδοχή νέου μέλους: Α.Ο. Μεσούνης.
11. Άλλα θέματα.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την ίδια ημέρα και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται και επιλύουν κάθε σχετικό θέμα.