Στις 28 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στην έδρα της δημοτικής ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στην Ξυλαγανή (Γραφείο Δημάρχου), θα διενεργηθούν πλειοδοτικές φανερές δημοπρασίες ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για την εκμίσθωση των έντεκα τμημάτων αιγιαλού, ως εξής:

Α) Παραλία Πετρωτών Κρωβύλης
– μία θέση εμβαδού 15 τ.μ. για στάθμευση καντίνας.
– μία θέση εμβαδού 500 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, καρεκλών.

Β) Παραλία Πλατανίτη Μαρώνειας
– μία θέση εμβαδού 15 τ.μ. για στάθμευση καντίνας.
– μία θέση εμβαδού 500 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, καρεκλών.
– μία θέση εμβαδού 300 τ.μ. για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Γ) Παραλία Λεύκες Προσκυνητών
– μία θέση εμβαδού 15 τ.μ, για στάθμευση καντίνας.
– μία θέση εμβαδού 500 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, καρεκλών.

Δ) Παραλία Προφήτη Ηλία Προσκυνητών
– μία θέση εμβαδού 15 τ.μ. για στάθμευση καντίνας.
– μία θέση εμβαδού 500 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, καρεκλών.

Ε) Παραλία Ιμέρου
– μία θέση εμβαδού 15 τ.μ, για στάθμευση καντίνας.
– μία θέση εμβαδού 500 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, καρεκλών.

Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν διαδοχικά, με ώρα εκκίνησης της πρώτης 09:30, και ανά 15 λεπτά οι επόμενες, με τη σειρά αναγραφής τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου:

  • Η διάρκεια της μίσθωσης σε όλες τις περιπτώσεις ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-04-2016.
  • Η τιμή πρώτης προσφοράς για όλη τη μισθωτική περίοδο, ορίζεται ως εξής:

α) Για όλα τα δημοπρατούμενα τμήματα εκτάσεως 15 τ.μ. που προορίζονται για στάθμευση καντίνας: 1.000 ευρώ ανά δημοπρατούμενο τμήμα.

β) Για όλα τα δημοπρατούμενα τμήμα εκτάσεως 500 τ.μ.: 500 ευρώ ανά δημοπρατούμενο τμήμα.

γ) Για το δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 300 τ.μ.: 300 ευρώ.

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες και το αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Δημαρχιακό Κατάστημα στις Σάπες (αρμόδιος: Ζερβούλης Γρηγόρης – τηλ. 25323 50120).