Ενόψει της μεταφοράς της υποχρεωτικής αργίας της 1η Μαΐου, στις 3 του μηνός, ημέρα Τρίτη, και στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4264/2014 που απαγορεύει τη λειτουργία λαϊκών αγορών τις επίσημες εθνικές ή τοπικές αργίες, καθώς και του σχετικού κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής, η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Οικισμού Αιγείρου Κομοτηνής, μεταφέρεται την Πέμπτη 28 Απριλίου.