Εκλογές ανάδειξης συντονιστικών γραμματειών των τοπικών οργανώσεων του Κινήματος Αλλαγής θα διεξαχθούν την Κυριακή 24/6.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20/6 και ώρα 22:00