Οι εκτάσεις και τα κτίρια που θα εκμισθωθούν για 5 + 2 χρόνια

Η Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) προχώρησε στην προκήρυξη τεσσάρων ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης, για την εκμίσθωση τμημάτων του ακινήτου Φαναρίου Κομοτηνής ως εξής:

(Α΄ Διαγωνισμός)

Τέσσερις θέσεις για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών και τέσσερις θέσεις για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων στην ανατολική παραλία Φαναρίου.

Τιμή εκκίνησης: Μηνιαίο μίσθωμα για κάθε μίσθιο (καντίνα-ομπρελοκαθίσματα) 1.667 ευρώ.

(Β΄ Διαγωνισμός)

Δύο κτίρια αναψυκτηρίων (πρώην κτίριο στρατού και πρώην «Ακρογιάλι») με τις αντίστοιχες θέσεις για ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων

Τιμές εκκίνησης: Μηνιαίο μίσθωμα 2.084 ευρώ για το πρώτο κτίριο και το αντίστοιχο τμήμα αιγιαλού και 2.917 ευρώ για το δεύτερο κτίριο και το αντίστοιχο τμήμα αιγιαλού.

(Γ΄ Διαγωνισμός)

Έκταση 24.480,00 τ.μ. μετά του έμπροσθεν αυτού αιγιαλού στη δυτική πλευρά του ακινήτου Φαναρίου για την τοποθέτηση καντίνας και την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων.

Τιμή εκκίνησης: Μηνιαίο μίσθωμα 4.167 ευρώ.

(Δ΄ Διαγωνισμός)

Μία Θέση 50 τ.μ. για λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στην ανατολική πλευρά Φαναρίου

Τιμή εκκίνησης: Μηνιαίο μίσθωμα 125 ευρώ.

Στις 24 Μαΐου 4 διαγωνισμοί για μπαράκια στο Φανάρι!Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ. Η διάρκεια των μισθώσεων που θα συναφθούν ορίζεται από την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, με μονομερές δικαίωμα της ΕΤΑΔ να παρατείνει τη διάρκεια για 2 έτη από τη λήξη εκάστης αρχικής μίσθωσης.

Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τους όρους των 4 διαγωνισμών ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ.