Το «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διοργανώνει παρουσίαση του έργου «MediciNet II: Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση: Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά», το οποίο σχεδίασε και υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Multi-profile Ηospital for Active Treatment “Dr. Atanas Dafovski” AD του Kardzhali Βουλγαρίας, στοχεύοντας στη βελτίωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην περιοχή της Ροδόπης και του Kardzhali.

Σε αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνει δράσεις προμήθειας σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, εκπαιδεύσεις προσωπικού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό του 1.336.407,94 €, οι 776.297,90 € διατίθενται στο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «Ιnterreg V-A / Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των δύο χωρών, και αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου διασυνοριακού έργου MediciNet που εστίασε στην έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, αποσπώντας τον τίτλο «Έργο Βέλτιστης Πρακτικής».

Η παρουσίαση, που περιλαμβάνει και συνέντευξη Τύπου, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου και ώρα 11 π.μ. στο Ξενοδοχείο Anatolia στην Κομοτηνή ως εξής:

  • Η συνέντευξη τύπου θα έχει διάρκεια μία ώρα και στο πρώτο μέρος της θα γίνει παρουσίαση του έργου MediciNet II και των δράσεών του από τους Διοικητές των νοσοκομείων Κομοτηνή και Kardzhali.
  • Στο δεύτερο μέρος θα δοθεί στους επίσημους προσκεκλημένους η δυνατότητα σύντομων παρεμβάσεων (ενδεικτικά 5 λεπτών) αναφορικά με τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της υγείας.