– στις 14/1 η ανακήρυξη των συνδυασμών των κομμάτων.

Στις 10 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών, και στις 14 του μήνα θα ανακηρυχθούν οι συνδυασμοί των κομμάτων, από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Οι κυριότερες προθεσμίες που αφορούν τη διενέργεια των επερχόμενων πρόωρων εθνικών, είναι:

– 31 Δεκεμβρίου: έναρξη προεκλογικής περιόδου.

– 9 Ιανουαρίου: α) λήξη προθεσμίας των εννέα ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, για: α) τη δήλωση προς τον πρόεδρο της Βουλής και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του ονόματος και του εμβλήματος των κομμάτων β) την επίδοση των προτάσεων των υποψηφίων βουλευτών των κομμάτων στον πρόεδρο του κάθε αρμόδιου κατά τόπο πολυμελούς πρωτοδικείου γ) την επίδοση στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου και κατάθεση στην υπηρεσία τους, της παραίτησης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, στρατιωτικών, κ.λπ., από τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας για να θέσουν υποψηφιότητα βουλευτή.

– 10 Ιανουαρίου: α) ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών από τα κατά τόπους αρμόδια πρωτοδικεία β) λήξη προθεσμίας δέκα ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τον καθορισμό από τους αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, των εκλογικών τμημάτων.

– 12 Ιανουαρίου: λήξη προθεσμίας των δώδεκα ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου των δηλώσεων για την κατάρτιση των συνδυασμών των κομμάτων (των υποψηφίων σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας) και των βουλευτών επικρατείας.

– 14 Ιανουαρίου: ανακήρυξη των συνδυασμών των κομμάτων από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου.

– 16 Ιανουαρίου: λήξη προθεσμίας των οκτώ πλήρων ημερών πριν από την ημέρα των εκλογών, για την παράδοση από τα κόμματα στους αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, των ψηφοδελτίων για τα κοινά εκλογικά τμήματα των εκλογικών περιφερειών.

– 18 Ιανουαρίου: λήξη προθεσμίας των έξι πλήρων ημερών πριν από την ημέρα των εκλογών, για την παράδοση από τα κόμματα στους αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, των ψηφοδελτίων για τα ειδικά εκλογικά των ετεροδημοτών β) λήξη προθεσµίας των έξι ηµερών πριν από την ψηφοφορία, µέσα στην οποία τα κόµµατα, οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι, είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν στον οικείο αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νοµού, επί αποδείξει, επαρκή αριθµό ψηφοδελτίων για τα εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών, όµοια µε αυτά που χρησιµοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια.

– 19 Ιανουαρίου: λήξη προθεσµίας των πέντε ηµερών πριν από την ψηφοφορία, για τη γνωστοποίηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, της πρότασης υποψηφίου προς συµπλήρωση συνδυασµού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου.