Στη συνάντηση εργασίας στη Βουλή των Ελλήνων με την Υφυπουργό Εμπορίου της Ρουμανίας Gabriela Voicila και του Ρουμάνου Πρέσβη στην Ελλάδα Lucian Fatu, συμμετείχε ο Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος, στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ρουμανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των διμερών εμπορικών σχέσεων που χαρακτηρίζουν τις δύο χώρες τα τελευταία χρόνια, ενώ έγινε και συζήτηση για τις δυνατότητες αναβάθμισης και διεύρυνσης αυτών των σχέσεων.

Παράλληλα, από ελληνικής πλευράς επισημάνθηκαν οι δυνατότητες μεγέθυνσης του τομέα των μεταφορών μεταξύ των δύο χωρών, μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης αλλά και μέσω της σχεδιαζόμενης σιδηροδρομικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Μπουργκάς.

Επίσης, στη συζήτηση υπογραμμίστηκαν οι μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του σημαντικού τουριστικού ρεύματος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών.

Τέλος, δόθηκε και από τις δύο πλευρές η δέσμευση για περαιτέρω συναντήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.