Με τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Ροδόπης, συναντήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης από το «Ποτάμι» Ιλχάν Αχμέτ, μετά από αμοιβαία βούληση και των δύο πλευρών για ενημέρωση, και προκειμένου να τεθεί ένα σχέδιο πρωτοβουλιών που θα προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο τα αιτήματα των επαγγελματο-βιοτεχνών της Ροδόπης στα κέντρα λήψης των αποφάσεων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

Ο κ. Ιλχάν Αχμέτ άκουσε με προσοχή τα ζητήματα που τέθηκαν μετ΄ επιτάσεως από τον επαγγελματικό κόσμο της περιοχής ως έκφραση των ανθρώπων της πραγματικής οικονομίας, που μεταξύ άλλων ζήτησαν:

Α) Να μην υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση του μη μισθολογικού κόστους εντός του 2015, σημειώνοντας ότι η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών δεν θα έχει αντίστοιχα ισοδύναμα αποτελέσματα στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ το κόστος εφαρμογής του μέτρου εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αύξηση των απολύσεων, της ανεργίας και της ανασφάλιστης εργασίας. Οι επαγγελματίες ανέφεραν ότι η εξοικονόμηση που είχαν οι επιχειρήσεις από την πρόσθετη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2014, ήταν μία ωφέλεια που επέφερε την ανάσχεση της ανεργίας και ίσως μια μικρή αύξηση της απασχόλησης στο εμπόριο (+1,6%).

Β) Σχετικά με το μέλλον του ΟΑΕΕ είναι άμεση ανάγκη η αναζήτηση τρόπων για την επαναενεργοποίηση χιλιάδων ασφαλισμένων. Βάση συζήτησης μπορεί να αποτελέσει η πρόταση για «πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, καταβολή των τρεχουσών εισφορών, και μεταφορά της οφειλής σε μεταγενέστερο χρόνο στον ασφαλιστικό βίο. Κατά τη συνταξιοδότηση, μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο, με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης εκ μέρους του ασφαλισμένου, η οποία δεν δημιουργεί ταμειακό έλλειμμα και ανάγκη επιπρόσθετης περικοπής συντάξεων. Αντίστοιχα, τα αυξημένα διοικητικά βάρη στις εργασιακές σχέσεις, σημειώνεται ότι αποτελούν, όχι μόνο εμπόδιο για τη συγκράτηση της πτωτικής πορείας της απασχόλησης, αλλά και παράγοντα στρέβλωσης του υγιούς ανταγωνισμού. Ειδικότερα για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες το κόστος συμμόρφωσης είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, η μείωση των διοικητικών βαρών με την προώθηση νέων μορφών εργασιακών σχέσεων (π.χ. εργόσημο), μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο ενίσχυσης της απασχόλησης για αρκετούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Γ) Η ΟΕΒΕΣ αποζητά τη συνεργασία με τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης και εκείνους της κεντρικής πολιτικής, του πανεπιστημίου και των υπολοίπων παραγωγικών φορέων του τόπου, ώστε να συνδιαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική που να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Κομοτηνής και του νομού Ροδόπης ώστε να αποτελέσουν στη συνέχεια αφετηρία ανάπτυξης και ανατροπής της σημερινής εικόνας στασιμότητας που κυριαρχεί.

Ενδεικνυόμενοι τομείς παρέμβασης: η βέλτιστη αξιοποίηση των οδικών δικτύων και των νέων συνοριακών διελεύσεων, η ενέργεια σε σχέση και με τη γεωπολιτική σημασία της περιοχής, η εμπορική εξωστρέφεια και η ανάπτυξη συνεργασιών με τα Βαλκάνια και την Τουρκία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η γαστρονομία.

Κλειδί για το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά τον κ. Ιλχάν Αχμέτ, θα αποτελέσουν το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου, όσο και ο νέος αναπτυξιακός νόμος που βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης. Σημείωσε, δε, ότι το επόμενο ραντεβού με τους φορείς της Ροδόπης θα επιδιώξει να γίνει μέσα στις επιτροπές της Βουλής, όπου και θα κληθούν να καταθέσουν τις θέσεις τους στα νομοσχέδια που θα αφορούν τον εμπορικό και βιοτεχνικό κόσμο της χώρας τους επόμενους μήνες.