Επίκαιρη ερώτηση για την πλήρη αδυναμία καταβολής αποζημιώσεων κτηνοτρόφων από το ΟΠΕΚΕΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, κατέθεσε στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ο Βουλευτής
Β΄ Θεσσαλονίκης της Χρυσής Αυγής Φώτης Γραικός.

Αναλυτικά στην Ερώτησή του αναφέρει:

«Μετά την απομύζηση των αποθεματικών κεφαλαίων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από το ελληνικό δημόσιο προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα ποσά που θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ Μακεδονίας-Θράκης δηλώνει πλήρη αδυναμία να καταβάλλει στους κτηνοτρόφους τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν.

Συγκεκριμένα, σωρεία καταγγελιών αναφέρουν πως παρά την εμπρόθεσμη κατάθεση των αιτήσεών τους για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ), και την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών  για τη λήψη των εξισωτικών αποζημιώσεων τον Μάιο του προηγούμενου έτους, σήμερα, έναν ολόκληρο χρόνο μετά, παραμένουν απλήρωτοι. Η εμπρόθεσμη καταβολή αυτών των αποζημιώσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των χειμαζόμενων από την κρίση κτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν υποστεί ολική καταστροφή από την απώλεια του ζωικού τους κεφαλαίου λόγω ανωτέρας βίας (αναγκαστικής θανάτωσης λόγω ασθένειας), και με τα χρήματα αυτά θα προχωρούσαν στην αποκατάσταση αυτής της απώλειας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

– Είναι σε θέση να προσδιορίσουν αφενός, την ακριβή ημερομηνία στην οποία θα αποκατασταθούν τα αποθεματικά κεφάλαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αφετέρου, την ημερομηνία στην οποία θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι τις αποζημιώσεις που δικαιούνται;».