Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, για τους απολυμένους συμβασιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αρριανών στην Ροδόπης, κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

«Έξι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, από το σύνολο των δεκαοχτώ, στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Αρριανών Ροδόπης απολύθηκαν επιλεκτικά, έπειτα από την υπ. αρ. 6/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών, που συνεδρίασε στις 26.07.2017.

Παρά το γεγονός ότι με την υπ. αρ. 16559/17.10.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κρινόταν άκυρη η προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή δεν παράτεινε τις συμβάσεις όλων των εργαζομένων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρριανών, έπειτα από εισήγηση του δημάρχου, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ώστε να επαναπροσλάβει τους απολυμένους, αλλά έλαβε νέα απόφαση, την υπ. αρ. 143/2017, με την οποία οι ίδιοι έξι συμβασιούχοι απολύονταν εκ νέου.

Στην πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμαρχος για να στηρίξει την απόφασή του επικαλείται τη μη επάρκεια των πόρων που προέρχονται από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και γενικότερο οικονομικό πρόβλημα του Δήμου Αρριανών.

Βέβαια, με την υπ. αρ. 40/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών με ημερομηνία 20.03.2017 αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να ζητήσει 24 νέες θέσεις συμβασιούχων καθαριότητας για το 2017, επιπλέον των 18 εργαζομένων που ήδη είχαν παραταθεί οι συμβάσεις τους έως το τέλος του 2017. Και μάλιστα η απόφαση αυτή συνοδευόταν από «βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος και εφεξής». Δηλαδή το Μάρτιο του 2017 ο Δήμος Αρριανών βεβαίωνε ότι διέθετε πιστώσεις για συνολικά 42 εργαζόμενους, ενώ έπειτα ισχυρίζεται ότι διαθέτει πιστώσεις μόνο για 12 από αυτούς και ότι δεν επαρκούν οι πόροι.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι η υπ. αρ. 16559/17.10.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για ακύρωση της αρχικής απόφασης του Δήμου Αρριανών για την απόλυση των εργαζομένων είναι άμεσα εκτελεστή και θα έπρεπε οι εργαζόμενοι να έχουν επιστρέψει στην εργασία τους, ούτε ο Δήμος Αρριανών τους επαναπροσέλαβε, αλλά ούτε και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί για:

  • Την άμεση ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρριανών και την επιστροφή των απολυμένων στις θέσεις τους.
  • Να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από τέτοια φαινόμενα αυθαιρεσίας, ώστε ούτε να χάνουν την εργασία τους, αλλά ούτε και να εργάζονται σε καθεστώς φόβου και ανασφάλειας υπό την απειλή άδικων απολύσεων».