Προ του φάσματος ενός καταστροφικού πλήγματος του αγροτικού εισοδήματος, βρίσκεται η Ροδόπη, το οποίο επιβεβαιώνεται από τα πρώτα στοιχεία για τη φετινή συγκομιδή του βαμβακιού, όπου αποτυπώνεται τεράστια μείωση της παραγωγής.

“Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλείται να λάβει άμεσα μέτρα που θα διασφαλίζουν το εισόδημα, ειδικά σε εκείνες τις περιπτώσεις που είναι φανερό ότι απειλείται και η συνδεδεμένη ενίσχυση μετά την καταβαράθρωση της στρεμματικής απόδοσης”, σχολιάζει εμφατικά ο Βουλευτής Ροδόπης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ιλχάν Αχμέτ, που κατέθεσε κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη, με την οποία απευθύνει τα ερωτήματα:

  1. Σκοπεύετε να λάβετε άμεσα μέτρα, όπως δύναστε να πράξετε, εντός των προθεσμιών της τρέχουσας εκκοκκιστικής περιόδου, προκειμένου να αποτρέψετε μια διαφαινόμενη οικονομική καταστροφή από την απώλεια αγροτικού εισοδήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης;
  2. Με ποιον τρόπο ειδικότερα θα διασφαλίσετε τη συνδεδεμένη ενίσχυση για τους βαμβακοπαραγωγούς, και την αποφυγή του κινδύνου απώλειάς της;
  3. Στην απάντησή σας στις 16-7-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 570/88956, που δόθηκε με αφορμή προηγούμενη Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα, και η οποία είχε κατατεθεί πριν από έξι μήνες, ο τέως Υπουργός κ. Αποστόλου είχε επισημάνει ότι «εφόσον οι αρμόδιοι φορείς επιβεβαιώσουν την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής σύσπορου βαμβακιού σε επίπεδα κατώτερα της ελάχιστης απαιτούμενης στρεμματικής απόδοσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει υπ’ όψη του την εν λόγω επιβεβαίωση, ώστε να αποδοθεί όπως πρέπει η συνδεδεμένη ενίσχυση στους ζημιωθέντες παραγωγούς». Συνέβησαν συνεπώς στο διατρέξαν διάστημα όλα τα παραπάνω, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης;

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Ιλχάν Αχμέτ, με αριθμό κατάθεσης 2991/1.11.2018, έχει ως εξής:
ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΘΕΜΑ: Διασφάλιση εισοδήματος βαμβακοπαραγωγών εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της χαμηλής στρεμματικής απόδοσης καθώς και αποζημιώσεις για τις απώλειες από τον συνδυασμό ασθενειών και καιρικών συνθηκών στην Π.Ε. Ροδόπης.
Ως κυρίαρχη καλλιέργεια στην Ροδόπη έχει επιβληθεί τις τελευταίες δεκαετίες το βαμβάκι, καθιστώντας την ως μία από τις δυναμικότερες πανελλαδικά περιοχές στην παραγωγή βαμβακιού τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Το γεγονός αυτό συμβάλει καθοριστικά στην διαμόρφωση της ταυτότητας του προϊόντος προκειμένου να αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα και υπεραξία, μέρος της οποίας μετακυλύεται στον παραγωγό. Εξαιτίας όμως των δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησαν στο νομό Ροδόπης τόσο κατά τους χειμερινούς μήνες όσο και την άνοιξη, παρατηρούνται σήμερα πολύ μεγάλες απώλειες παραγωγής σε χιλιάδες στέμματα καλλιέργειας βαμβακιού. Υπήρξε αρχικά έντονη ξηρασία κατά την περίοδο της σποράς και στην συνέχεια άκαιρες βροχοπτώσεις στην διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας επί των οποίων έδρασαν επιβαρυντικά και οι ασθένειες που έπληξαν την παραγωγή όπως ήταν η έξαρση του πράσινου σκουληκιού. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης, παρά τις επίπονες καλλιεργητικές εργασίες και συχνά τεράστιο κόστος παραγωγής, δεν φύτρωσαν καθόλου ή φύτρωσαν ελάχιστα, οδηγώντας τους αγρότες σε απελπισία και στα όρια της οικονομικής καταστροφής, αφού σε κάποιες περιπτώσεις τα χωράφια σπάρθηκαν δύο και τρεις φορές. Η κατάσταση αυτή εκτός της δεδομένης οικονομικής ζημιάς που προκαλεί στους βαμβακοκαλλιεργητές, προφανώς έχει επηρεάσει και την στρεμματική απόδοση. Τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία μέχρι τις 27 Οκτωβρίου φανερώνουν ανάγλυφα την καταστροφή που συντελέστηκε φέτος στην Ροδόπη, η οποία από δεύτερη πανελλαδικά περιφέρεια σε καλλιεργούμενη έκταση βαμβακιού μόλις και μετά βίας ξεπερνά τα μισά σε σχέση με τα περσινά κιλά! Και με τον μέσο όρο παραγωγής ανά στρέμμα -μαζί με τις ξερικές εκτάσεις που επλήγησαν περισσότερο- να ανέρχεται μόλις στα 75 κιλά! Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή που, δυστυχώς αν δεν παρθούν μέτρα από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, θα στοιχήσει δεκάδες εκατομμύρια στον τόπο και φυσικά σε κάθε αγροτική οικογένεια. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση και προ του φάσματος της απώλειας των συνδεδεμένων ενισχύσεων εξαιτίας των χαμηλών στρεμματικών αποδόσεων στην παραγωγή βαμβακιού στην Π.Ε. Ροδόπης, ερωτάσθε:
Α) Σκοπεύετε να λάβετε άμεσα μέτρα, όπως δύνασθε να πράξετε εντός των προθεσμιών της τρέχουσας εκκοκκιστικής περιόδου, προκειμένου να αποτρέψετε μια διαφαινόμενη οικονομική καταστροφή από την απώλεια αγροτικού εισοδήματος στην Π.Ε. Ροδόπης;
Β) Με ποιον τρόπο ειδικότερα θα διασφαλίσετε την συνδεδεμένη ενίσχυση για τους βαμβακοπαραγωγούς και την αποφυγή του κινδύνου απώλειας της;
Γ) Στην απάντησή στις 16-7-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 570/88956, που δόθηκε με αφορμή προηγούμενη ερώτησή μου για το ίδιο θέμα η οποία είχε κατατεθεί πριν από έξι μήνες, ο πρώην υπουργός κ. Αποστόλου είχε επισημάνει ότι: «εφόσον οι αρμόδιοι φορείς επιβεβαιώσουν την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής σύσπορου βαμβακιού σε επίπεδα κατώτερα της ελάχιστης απαιτούμενης στρεμματικής απόδοσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει υπόψη του την εν λόγω επιβεβαίωση, ώστε να αποδοθεί, όπως πρέπει, η συνδεδεμένη ενίσχυση στους ζημιωθέντες παραγωγούς». Συνέβησαν συνεπώς στο διατρέξαν διάστημα όλα τα παραπάνω, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι παραγωγοί της Π.Ε. Ροδόπης;
Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης”.