Στο Novi Sad της Σερβίας βρέθηκε ο Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος, συμμετέχοντας στην 50η Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτιστικών, Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Παρευξείνιων Χωρών (PABSEC).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν θέματα όπως οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των 12 χωρών-μελών της PABSEC για την ανάδειξη του πολιτισμικού θησαυρού της ευρύτερης περιοχής, καθώς και οι δυνατότητες που ανοίγονται προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω της ενεργοποίησης των διασυνοριακών προγραμμάτων (π.χ. Interreg).

Παράλληλα έγινε συζήτηση για τη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων ώστε να αναδειχθούν τα κοινά σημεία και ο πλούτος των πολιτισμών, με τελικό στόχο την κατανόηση και την εμπέδωση των σχέσεων καλής γειτονίας.

“Ο πολιτισμός αποτέλεσε και αποτελεί διαχρονικά τη “γέφυρα” συνεργασίας μεταξύ των λαών, τη βάση δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό”, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Ρίζος.