Ο Μαρωνείας Παντελεήμων, με τον Γέροντά του, τον Ξάνθης Παντελεήμονα,

στα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, το 2013.

Στην Κωνσταντινούπολη θα βρεθεί στις 10 και 11 του μηνός ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, προκειμένου να τιμήσει την ονομαστική εορτή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου – στις 11/6 τιμάται η μνήμη των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα.

Στη σχετική δημόσια γνωστοποίηση του ταξιδιού του κ.κ. Παντελεήμονος, αναφέρεται:

«Τό διήμερον της 10ης καί της 11ης ὁδεύοντος μηνός, Ἰουνίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.κ. Παντελεήμων, θά εὐρίσκεται εἰς τήν Βασιλεύουσαν, ἐπ’ εὐκαρίᾳ τῆς μνήμης, τήν Πέμπτην 11ην Ἰουνίου, τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, καθ’ ἥν ἡμέραν ἄγει τά σεπτά ὀνομαστήρια ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Παντελεήμων, θά μεταφέρῃ εἰς τήν σεπτήν τῆς Ὀρθοδοξίας Κορυφήν, τόν σεβασμόν καί τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχόντων, καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς».