Ολοκληρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη κύκλος σεμιναρίων εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας σε στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η εν λόγω δράση, που ξεκίνησε τον Απρίλιο έλαβε χώρα σε τέσσερις εκπαιδευτικές σειρές. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 44 αστυνομικοί που υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σημείο εισόδου – εξόδου της χώρας μας με την Τουρκία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε την εξής θεματολογία:

  • Ιστορία και πολιτισμός της σύγχρονης Τουρκίας.
  • Γραμματική της τουρκικής γλώσσας.
  • Λεξιλόγιο – χρήσιμη ορολογία της τουρκικής γλώσσας.
  • Προφορικός λόγος – εξάσκηση χρήσης της τουρκικής γλώσσας.

Διδάσκοντες στα εν λόγω σεμινάρια αποτέλεσαν καθηγητές του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς επίσης και τελειόφοιτοι φοιτητές του συγκεκριμένου τμήματος υπό την εποπτεία των αρμόδιων καθηγητών.

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων της τούρκικης γλώσσας από τους αστυνομικούς, οι οποίες θα τους βοηθήσουν κατά τη διενέργεια των αστυνομικών – διαβατηριακών ελέγχων.

Παρόμοιες δράσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πρόκειται να πραγματοποιηθούν και στο μέλλον.