Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κομοτηνή, κύκλος σεμιναρίων για την εκμάθηση της βουλγαρικής γλώσσας, σε στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η εν λόγω δράση, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής, σε τέσσερις εκπαιδευτικές σειρές. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά είκοσι ένας αστυνομικοί οι οποίοι ασχολούνται με τη διενέργεια διαβατηριακών ελέγχων στο Μεθοριακό Σημείο Διέλευσης Νυμφαίας Ροδόπης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε την εξής θεματολογία:

  • Ιστορία και πολιτισμός της σύγχρονης Βουλγαρίας.
  • Γραμματική της βουλγαρικής γλώσσας.
  • Λεξιλόγιο – χρήσιμη ορολογία της βουλγαρικής γλώσσας.
  • Προφορικός λόγος – εξάσκηση χρήσης της βουλγαρικής γλώσσας.

Διδάσκοντες στα εν λόγω σεμινάρια αποτέλεσαν καθηγητές του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς επίσης και τελειόφοιτοι φοιτητές του συγκεκριμένου τμήματος υπό την εποπτεία των αρμόδιων καθηγητών.

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων της βουλγάρικης γλώσσας από τους αστυνομικούς, οι οποίες θα τους βοηθήσουν κατά τη διενέργεια των αστυνομικών ελέγχων.

Παρόμοιες δράσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πρόκειται να πραγματοποιηθούν και στο μέλλον.