«Η καπηλεία του έργου των άλλων καλά κρατεί από τον κύριο Περιφερειάρχη…Για μας πρώτη προτεραιότητα ήταν και είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων των συμπολιτών στην Περιφέρειά μας.

Η παραλαβή και παράδοση σε χρήση των νέων ασθενοφόρων στις μονάδες υγείας, αλλά και αυτών που στο άμεσο μέλλον θα παραδοθούν, σίγουρα συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα στις διακομιδές επειγόντων περιστατικών. Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των νοσηλευτικών μας μονάδων ήταν μια αναγκαιότητα για εμάς.

Μετά από συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και χρηματοδότησης τους από το ΠΕΠ ΑΜ-Θ  (2007-2013) ώστε να ικανοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ο εκσυγχρονισμός του είναι καλός για να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά για να λειτουργήσει απαιτείται στελέχωση, ώστε να μην υπολειτουργούν τα τμήματα στις νοσηλευτικές μονάδες της Περιφέρειάς μας. Απαιτείται προσπάθεια και αγώνας για διεκδίκηση, αποτελεσματικότητα και όχι μεγάλα λόγια, τελετές, ψαλίδια, κορδέλες και φωτογραφίες…».