– Με Ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα, ο Βουλευτής Ροδόπης του «Ποταμιού», αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ.

Ο “Καλλικρατικός” Δήμος Αρριανών, με πληθυσμό 18.178 κατοίκους, είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, χαρακτηρισμένος ως  “ημιορεινός”, αποτελούμενος από 57 οικισμούς, πολλοί από τους οποίους απέχουν από την έδρα του Δήμου, τη Φιλλύρα, δεκάδες χιλιόμετρα, ευρισκόμενοι σε μεγάλα υψόμετρα, δίπλα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Κατά συνέπεια, οι ανάγκες του Δήμου σε έργα υποδομής, όπως δρόμοι, αποχετεύσεις, αντιπλημμυρικά, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, δημιουργία δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς που δεν διαθέτουν, είναι αυξημένες και ενίοτε επείγουσες.

Παρ’ όλ’ αυτά, ο Δήμος Αρριανών παραμένει έως και σήμερα ο μοναδικός Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης που δεν διαθέτει στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απρόσκοπτη και ορθολογική του λειτουργία.

Προκειμένου να μπορεί στοιχειωδώς ο Δήμος Αρριανών να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δημοτών, στις νέες υπηρεσιακές του αρμοδιότητες και προς νομιμοποίηση των υπηρεσιακών του ενεργειών, και ειδικότερα, προκειμένου να μπορεί να υλοποιήσει σύνταξη μελετών για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων, προέβη στην σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Κομοτηνής για διάθεση υπαλλήλων στον Δήμο Αρριανών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του κεντρικού Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Η σύμβαση όμως αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 33084/29-09-2015 έγγραφο του Δήμου Κομοτηνής, λόγω μείωσης του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του, οπότε πλέον η υποστήριξη προς τον Δήμο Αρριανών αφορά μόνο τη θεώρηση εγγράφων, όπως θεώρηση μελετών, λογαριασμών κ.λπ., με αποτέλεσμα ο Δήμος Αρριανών να προβεί σε νέο αίτημα, προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυτή τη φορά, για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού, το οποίο όμως απορρίφθηκε ομοίως, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 5716/22-10-2015 έγγραφο της Π.Α.Μ.-Θ.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί πλέον στην έγερση ζωτικής σημασίας λειτουργικών προβλημάτων στον Δήμο Αρριανών, όπως είναι: α) αδυναμία σχεδιασμού και εκπόνησης μελετών για την κατασκευή νέων απαραίτητων έργων β) αδυναμία εκτέλεσης ακόμα και εκείνων των έργων τα οποία ο Δήμος με το υφιστάμενο τεχνικό προσωπικό έχει ήδη προβεί στη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ερωτάσθε:

Α) Βρίσκεται στις προτεραιότητες του Υπουργείου σας η σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δήμο Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης;

Β) Προκειμένου να καταστεί ο Δήμος Αρριανών στοιχειωδώς λειτουργικός ως προς την εκτέλεση τεχνικών έργων και απαραίτητων τεχνικών εργασιών, και προκειμένου να μην κινδυνεύσουν με άμεση διακοπή υπό εξέλιξη έργα αλλά και η ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συγχρηματοδοτούμενα έργα οι μελέτες των οποίων έχουν ήδη εκπονηθεί, σκέφτεστε να ικανοποιήσετε, και σε ποια χρονοδιαγράμματα, το αίτημα του Δημάρχου Αρριανών προκειμένου να προκηρυχθούν και να καλυφθούν στον Δήμο του, μία (1) θέση Π.Ε. Αρχιτέκτονα, μία (1) θέση Π.Ε. Τοπογράφου, μία (1) θέση Π.Ε. Μηχανολόγου-Μηχανικού και μία (1) θέση Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού;».