Η Attica Bank, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), ενισχύει και χρηματοδοτεί την απρόσκοπτη υλοποίηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των  επιχειρήσεων, και κυρίως των μικρομεσαίων που αποτελούν τη  ραχοκοκαλιά  της ελληνικής οικονομίας.

Στις  εξαγωγικές αυτές εταιρείες θα παρέχονται τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης ώστε να υλοποιούνται – ιδίως τη σημερινή χρονική περίοδο – χωρίς καθυστέρηση, τα εξαγωγικά τους σχέδια.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότησης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 80% της ονομαστικής αξίας του ασφαλισμένου από τον Ο.Α.Ε.Π. τιμολογίου, έναντι κινδύνου μη πληρωμής από τον κατά περίπτωση συνεργαζόμενο εμπορικό οίκο του εξωτερικού.

Η Attica Bank μέσω του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», χρηματοδοτεί ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις με ανακυκλούμενο όριο έως 1.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως τέσσερις μήνες, με προνομιακό επιτόκιο.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της εν λόγω χρηματοδότησης από την Attica Bank, είναι ότι δεν απαιτείται εμπράγματη εξασφάλιση ή άλλη διασφάλιση, αλλά μόνο η  εκχώρηση των τιμολογίων εξαγωγής, του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, και η παράδοση του προϊόντος στον αλλοδαπό αγοραστή.

Στα γραφεία της Attica Bank υπεγράφη η σχετική σύμβαση συνεργασίας με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, παρουσία από πλευράς ΟΑΕΠ του Προέδρου κ. Θ. Καλπακτσόγλου και του Γενικού Διευθυντή κ. Α. Κωτσιόπουλου, και από πλευράς Attica Bank, του Προέδρου κ. Ι. Γαμβρίλη, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλ. Αντωνόπουλου, και του Γενικού Διευθυντή Λιανικής, Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής κ. Ι. Ιωαννίδη.

Μέσω και αυτής της συνεργασίας η Attica Βank αποδεικνύει τη διαρκή και έμπρακτη στήριξή της στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης. Η Attica Bank θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της που συνδράμουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας.