Το ΙΕΚ Κομοτηνής, και συγκεκριμένα τους καταρτιζόμενους στα τμήματα Διοίκησης & Οικονομίας, και Τουριστικών Επαγγελμάτων, επισκέφτηκε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής, με σκοπό να τους ενημερώσει για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Μήνα Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο».

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από ζητήματα της καθημερινής χρήσης του διαδικτύου, η οποία δεν περιορίζεται στην επίσκεψη ιστοσελίδων. Ειδικότερα, οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τις πολιτικές απορρήτου στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν, για τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων (messengers) και κατά πόσο αυτές είναι ασφαλείς, για την κρυπτογράφηση και τις ασφαλέστερες μεθόδους της (TLS, end-to-end), για το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και τα «μεγάλα δεδομένα» (big data), για τα cookies και το πως αυτά χρησιμοποιούνται στον φυλλομετρητή τους, για τα «μυστικά» των έξυπνων κινητών (smartphones), και για το πώς, καθημερινά δωρεάν εργαλεία που υπάρχουν στο διαδίκτυο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία καταναλωτικών προφίλ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η ενημέρωση των καταρτιζόμενων δεν θα ήταν πλήρης αν δε συμπεριλαμβάνονταν και πληροφορίες για το δικαίωμα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Άρνησης στα προσωπικά δεδομένα (Ν. 2472/1997), αλλά και για το πρόσφατα αναγνωρισμένο δικαίωμα στη Λήθη (Κανονισμός 2016/679 ΕΕ).

Κατά την παρουσίαση, οι νέοι διατύπωσαν ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των εργαλείων τα οποία αναφέρθηκαν (κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, κινητά τηλέφωνα, κ.ά.), ερωτήματα που οδηγούσαν τη συζήτηση ακόμη παραπέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για τις μεθόδους κρυπτογράφησης, με τους καταρτιζόμενους να ενδιαφέρονται σχετικά με το ποια είναι η ασφαλέστερη, και ποιοι πάροχοι υπηρεσιών την προσφέρουν.

Ολοκληρώνοντας την ενημερωτική τους επίσκεψη, τα στελέχη του Europe Direct ρώτησαν τα παιδιά κατά πόσο αυτά που άκουσαν τα γνώριζαν ήδη. Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν γνώριζε αρκετά για τα ζητήματα που αφορούν την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ αρκετά δήλωσαν πως πλέον θα είναι επιφυλακτικότερα σε ό,τι αφορά τη διαδικτυακή τους παρουσία.

Τελικός στόχος της ενέργειας πάντως δεν ήταν η δημιουργία ανασφάλειας στους καταρτιζόμενους. Όπως τονίστηκε και στη συζήτηση μαζί τους, το διαδίκτυο είναι ένας θησαυρός πληροφοριών, ένας χώρος καινοτομίας, ανταλλαγής ιδεών, ακόμη και αλλαγής της ίδιας της κοινωνίας, αρκεί να το χρησιμοποιούμε με σύνεση, και γνωρίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερα για αυτό.