ΣΠΟ 1Αξιοποιώντας την καθημερινή παρουσία της θηροφυλακής στα φυσικά χερσαία οικοσυστήματα της Ροδόπης, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής προχώρησε σε σποροσυλλογή και λήψη μοσχευμάτων δασοπονικών ειδών με σκοπό τον πολλαπλασιασμό τους.

Κατά τη διάρκεια των περιπολιών που πραγματοποιούνται για δασοπροστασία – θηροφύλαξη, συλλέχθηκαν σπόροι καστανιάς, φουντουκιάς, αμυγδαλιάς, φουσκιάς, μελικοκιάς, δαμασκηνιάς, τσαπουρνιάς και άλλων ειδών, ενώ παρήχθησαν και μοσχεύματα μουριάς, μοσχοιτιάς, αλμυρικίου, συκιάς και άλλων καρποφόρων δέντρων και θάμνων.

ΣΠΟ 2Το πολλαπλασιαστικό υλικό παραδόθηκε στο δασικό φυτώριο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αμβροσία, με σκοπό να ενισχυθεί η παραγωγική του δυνατότητα σε δασοπονικά είδη κατάλληλα για χρήση τους σε μελλοντικά έργα βελτίωσης βιοτόπου άγριας πανίδας.

Όπως τονίζει, δε, ο Κυνηγετικός Σύλλογος, «η Δ/νση Αναδασώσεων προσπαθεί και έχει επιτύχει, παρά τις αντίξοες οικονομικές συγκυρίες και την έλλειψη προσωπικού, να διατηρήσει σε λειτουργία τα δύο δασικά φυτώρια που διαθέτει στη Ροδόπη, ενώ αρκετά φυτώρια άλλων Δασαρχείων έκλεισαν λόγω υποχρηματοδότησης».