Η ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΙΜΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ!