φβ2Σε Τουριστικό – Επιχειρηματικό Φόρουμ που οργανώθηκε στην πόλη του Χάσκοβο στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο διακρατικού προγράμματος συνεργασίας με εταίρους μεταξύ άλλων τον Δήμο του Χάσκοβο και τον Δήμο Κομοτηνής, συμμετείχε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας  Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Νομού Ροδόπης, αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της Ανέστη Βαφειάδη, τον Γραμματέα Αθανάσιο Δεμίρη και τον Ταμία Κυριάκο Δραγουμάνη.

Στις παρεμβάσεις τους εστίασαν στις προοπτικές διακρατικών εμπορικών συνεργασιών.

φβ1Σε δηλώσεις του ο κ. Βαφειάδης μας ανέφερε: «Βρεθήκαμε στο Χάσκοβο εκπροσωπώντας την Κομοτηνή μετά από πρόταση του Δήμου μας και λάβαμε μέρος σε αυτό το Business Forum μαζί με άλλες επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν ΟΕΒΕΣ αναφερθήκαμε στον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον νόμο μας και στη χώρα μας, και στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ροδόπης και Χασκόβου στους τομείς της αγροτοδιατροφής και του τουρισμού, ιδιαίτερα μέσω συνεργειών (clusters) των επιχειρήσεων. Επίσης, στο πλαίσιο του forum συναντηθήκαμε τόσο με τον δήμαρχο της βουλγαρικής πόλης όσο και με τον πρόεδρο του εκεί επιμελητηρίου».