Δύο εκπαιδευτικές δράσεις με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Αλκιβιάδη Πρέπη, πραγματοποιεί στην Κάσο και στη Ρόδο, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στο πλαίσιο του μαθήματος «Αποκατάσταση, Επανασχεδιασμός και Αναβίωση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων Ι-ΙΙ».

Οι εν λόγω εκπαιδευτικές δράσεις είναι αφιερωμένες – ως συμβολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης – στα εβδομήντα χρόνια από τη ληξιαρχική πράξη της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα.

Στο νησί της Κάσου από τις 25 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο θερινό εργαστήριο με θέμα «Ανάδειξη της μεταβυζαντινής εκκλησίας της Παναγίας Εμπορειού – Αξιοποίηση του λιμανιού του Εμπορειού – Επανασχεδιασμό του περιβάλλοντος οικιστικού χώρου». Στο εργαστήριο θα συμμετάσχουν φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ., οι εργασίες και οι προτάσεις των οποίων αφενός θα παρουσιαστούν στο κοινό, αφετέρου θα παραδοθούν στις τοπικές δημοτικές Αρχές ως συνεισφορά του Τμήματος και του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ανάπτυξη του ακριτικού νησιού. Το Εργαστήριο θα πλαισιωθεί και με ανάλογου περιεχομένου σεμινάριο, το οποίο με αφορμή την παρουσίαση του εργοταξίου και των εργασιών αποκατάστασης του Ι.Ν. της Παναγίας του Εμπορειού που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα επεκταθεί σε γενικότερα προβλήματα και σε σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης – αναβίωσης ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Στο σεμινάριο θα παρουσιάσουν εισηγήσεις τους εξειδικευμένοι διδάσκοντες και έμπειροι επαγγελματίες που σχετίζονται με το αντικείμενο. Το Εργαστήριο και το Σεμινάριο είναι δίχως κόστος συμμετοχής για τους φοιτητές, και δίχως αμοιβή για τους διδάσκοντες/εισηγητές. Οι εργασίες του σεμιναρίου μάλιστα θα είναι ανοικτές για το κοινό του νησιού. Οι παραπάνω δράσεις που υποστηρίζονται οικονομικά από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, θα γίνουν σε συνεργασία με τον Δήμο Κασίων, τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές των Ι.Ν. Παναγίας Εμπορειού, Αγίου Γεωργίου Χαδιών και Αγίου Μάμα, τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Νεολαίας Κάσου, την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών – Πειραιώς, και την Κάσιος Κοιν.Σ.Επ.

Το δεύτερο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από 31 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου 2017 στο νησί της Ρόδου σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Με την εποπτεία του αρχιτέκτονα Ιορδάνη Σιναμίδη, φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. θα αποτυπώσουν και θα τεκμηριώσουν επιλεγμένα ιστορικά κτίρια της μεσαιωνικής πόλης, ενώ οι μελέτες τους θα παραδοθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρόδου.