– Περιφερειάρχης Γ. Παυλίδης: «Απαραίτητη η  έγκαιρη κατάρτιση μελετών από τη ΔΙΑΑΜΑΘ. Διαφορετικά, θα είναι αδύνατον να υπάρξει έναρξη του προγράμματος υλοποίησης του ΕΣΠΑ».

Συνάντηση εργασίας είχαν Περιφέρεια, Δήμοι και ΔΙΑΑΜΑΘ.

Εποικοδομητική συνάντηση εργασίας είχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και των Δήμων, με κεντρικό θέμα την πορεία υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα υλοποίησης του σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης, «είναι προτεραιότητα η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, και για τον λόγο αυτόν υπάρχει εκ των προτέρων αιρεσιμότητα στο νέο ΕΣΠΑ σχετικά με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η  έγκαιρη κατάρτιση σχετικών μελετών από την υπόχρεη ΔΙΑΑΜΑΘ A.E. που αφορούν το ΠΕΣΔΑ και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αυτό αποτελεί υποχρέωση η οποία πρέπει να τηρηθεί. Διαφορετικά, θα είναι αδύνατον να υπάρξει έναρξη του προγράμματος υλοποίησης του ΕΣΠΑ, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την Περιφέρεια. Για το θέμα αυτό έχει επανειλημμένα ενημερώσει εγγράφως η Περιφέρεια τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. Η Περιφέρεια θα συνδράμει με συντονισμό των δράσεων, και αν απαιτηθεί, θα υπάρξει ενίσχυση των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης. Απαιτείται να καταρτισθεί και να τηρηθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα από τη ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε., άλλως θα υπάρξει επιπτώσεις σε βάρος όλης της κοινωνίας».

Εκ μέρους των υπόχρεων, αναλήφθηκε η υποχρέωση της υλοποίησης όλων των απαιτούμενων πράξεων εντός των τασσομένων προθεσμιών.

Εκτός του Περιφερειάρχη κ. Γεώργιου Παυλίδη, από πλευράς Περιφέρειας παρίσταντο η Eκτελεστική Γραμματέας κ. Ζωή Κοσμίδου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΑΜΘ δια του κ. Πιτσινίγκου, η Γεν. Δ/νση Προγραμματισμού της Περιφέρειας με τον κ. Κων/νο Καλούδη, υπηρεσιακοί παράγοντες του Περιβάλλοντος και των Τεχνικών υπηρεσιών.

Από την πλευρά των Δήμων στη σύσκεψη παρέστη ο πρόεδρος της ΠΕΔ κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο πρόεδρος της ΔΙΑΑΜΑΘ A.E. κ. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας, οι Δήμαρχοι Κομοτηνής κ. Πετρίδης Γεώργιος, Θάσου κ. Χατζηεμμανουήλ Κων/νος, Νέστου κ. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των Δήμων και της ΔΙΑΑΜΑΘ.