• Το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης θα ισχύσει έως και τις 19 Μαρτίου 2018.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν έως και τις 19 Μαρτίου 2018, περιοχές των Δήμων Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών, και Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 17ης Δεκεμβρίου, με απόφαση του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου (ΑΔΑ: 7ΤΨΜ7ΛΒΘ-ΘΧ2), κατόπιν εξουσιοδότησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ.  Γιάννη Καπάκη.

Ο κ. Μέτιος είχε υποβάλλει προς τον κ. Καπάκη σχετικό αίτημα προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες στις εν λόγω περιοχές και να υπάρξει άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Ταυτόχρονα κινήθηκε και η απαραίτητη για τη χορήγηση επιδόματος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν, διαδικασία οριοθέτησης των περιοχών.