Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, κατόπιν εξουσιοδότησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη, περιοχές των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Προηγήθηκε αίτημα της Περιφέρειας μετά από σχετικά αιτήματα των Δημάρχων προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και να υπάρξει άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την αύξηση του όγκου των υδάτων στον ποταμό Έβρο ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων και της υπερχείλισης των φραγμάτων του ποταμού Άρδα στη Βουλγαρία.

Η Έκτακτη Ανάγκη, ισχύει από την ημέρα εκδήλωσης του καταστροφικού φαινόμενου, δηλαδή από τις 20 Μαρτίου, και θα διαρκέσει για δύο μήνες, δηλαδή έως και τις 21 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις περιοχές:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
• Τοπική Κοινότητα Ανθείας της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης.
• Τοπική Κοινότητα Λουτρού της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης.
• Δημοτική Ενότητα Φερών.

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
• Τοπική Κοινότητα Αμορίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα .
• Τοπική Κοινότητα Λαβάρων της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα.
• Τοπική Κοινότητα Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα .
• Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου .
• Τοπική Κοινότητα Κορνοφωλιάς της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου.
• Τοπική Κοινότητα Λυκόφωτος της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου.
• Τοπική Κοινότητα Λαγυνών της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου.
• Τοπική Κοινότητα Λύρας της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού .
• Τοπική Κοινότητα Φυλακτού της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.
• Τοπική Κοινότητα Τυχερού της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού .
• Τοπική Κοινότητα Προβατώνα της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (όλος ο Δήμος)

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
• Τοπική Κοινότητα Ορμενίου, Τοπική Κοινότητα Δικαίων, Τοπική Κοινότητα Μαρασίων, Τοπική Κοινότητα Άρζου, Τοπική Κοινότητα Πλάτης, Τοπική Κοινότητα Ελαίας, Τοπική Κοινότητα Κομάρων, Τοπική Κοινότητα Θεραπειού και Τοπική Κοινότητα Μηλιάς της Δημοτικής Ενότητας Tριγώνου.
• Τοπική Κοινότητα Φυλακίου και Τοπική Κοινότητα Κυπρίνου της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου.
• Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσας, Τοπική Κοινότητα Καστανεών και Τοπική Κοινότητα Ριζίων της Δημοτικής Ενότητας Βύσσας.
• Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδας, Τοπική Κοινότητα Χειμωνίου και Τοπική Κοινότητα Θουρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας.

Η εν λόγω κήρυξη είναι αποτέλεσμα αιτήματος που υπέβαλα προς τον κ. Καπάκη, μετά από σχετικά αιτήματα των Δημάρχων της περιοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και να υπάρξει άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την αύξηση του όγκου των υδάτων στον ποταμό Έβρο ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων και της υπερχείλισης των φραγμάτων του ποταμού Άρδα στη Βουλγαρία.

Η ισχύς της ξεκινάει από την ημέρα εκδήλωσης του καταστροφικού φαινόμενου, δηλαδή από τις 20 Μαρτίου 2018, και θα διαρκέσει για δύο μήνες, δηλαδή έως και τις 21 Μαΐου 2018.