Εντολή στις διοικήσεις των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση και νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, όλους τους δικαιούχους που κατέχουν ΑΜΚΑ,  έδωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, εν αναμονή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, η Απόφαση αφορά:

α) Τους µη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, τους πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών που διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα µέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των παραπάνω.

β) Τους εγγεγραμμένους στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγο και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας.

Για «μια θετική προοπτική και διεκδίκηση των ανασφάλιστων επαγγελματιών», έκανε λόγο το μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Έβρου, κ. Ελένη Ιντζεπελίδου.