Τη σύμβαση ένταξης του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης στο έργο Medflavor του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, με εταίρους από την Ισπανία και την Κύπρο, υπόγραψε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αντώνης Γραβάνης.

Σε Ισπανία και Κύπρο θα εκπαιδευτούν εστιάτορες από τη Ροδόπη
Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Αντώνης Γραβάνης.

“Μέσω του προγράμματος θα δώσουμε τη δυνατότητα σε μέλη μας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης, να εκπαιδευτούν στην Ισπανία και στην Κύπρο στα μεσογειακά προϊόντα διατροφής, και να αναγνωρίσουν την αξία της μεσογειακής κουζίνας σε έναν νέο και αυξανόμενο τύπο τουρισμού, τον γαστρονομικό τουρισμό”, σημειώνει ο κ. Γραβάνης, και προσθέτει: “Στόχος του έργου αυτού, είναι η διακρατική ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών στον τομέα του διατροφικού τουρισμού, και η δημιουργία ενός διακρατικού μεσογειακού προϊόντος”. 

Επικεφαλής του έργου είναι το Επιμελητήριο της Ροδόπης, και η πρόταση που υποβλήθηκε σύμφωνα με τον κ. Γραβάνη, “είναι ανάμεσα στις δύο που εγκρίθηκαν σε όλη την Ελλάδα”.