Αφορά σε βοοειδή και αιγοπρόβατα

 

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ ανακοινώνει ότι από την περασμένη Δευτέρα έχει τεθεί σε εφαρμογή το Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης και απόρριψης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων. Η περισυλλογή αφορά:

  • Νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών, που γεννήθηκαν σε Βουλγαρία, Ρουμανία ή τρίτες χώρες
  • Νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 48 μηνών, που  γεννήθηκαν σε Ελλάδα και λοιπές χώρες της ΕΕ, και
  • Αίγες και πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK

Τα παραπάνω  ζώα  πρέπει να έχουν την υποχρεωτική σήμανση και ειδικά τα βοοειδή πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα(ΟΠΣ-Κ)

Η περισυλλογή και απόρριψη των νεκρών ζώων γίνεται καθημερινά (εργάσιμες και αργίες), χωρίς καμία επιβάρυνση του κτηνοτρόφου, αφού όλα τα έξοδα καλύπτονται από το έργο.

Για την περισυλλογή των νεκρών ζώων, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με την εταιρεία «KAFSIS Α.Ε» στο τηλέφωνο 2108960100,  όλο το 24ώρο και να δίνουν τα παρακάτω στοιχεία:

  • ονοματεπώνυμο
  • έδρα εκμετάλλευσης,
  • κωδικό εκμετάλλευσης,
  • αριθμούς ενωτίων νεκρών ζώων,
  • ηλικία ζώου
  • τον αριθμό του τηλεφώνου τους

Τα ίδια στοιχεία αναφέρονται και σε περίπτωση που στην τηλεφωνική κλήση απαντήσει τηλεφωνητής

Η περισυλλογή και η μεταφορά των νεκρών ζώων θα πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 48 ωρών από την τηλεφωνική κλήση του κτηνοτρόφου.

Η συλλογή των νεκρών ζώων θα γίνεται από σημείο προσβάσιμο για το όχημα συλλογής που θα βρίσκεται έξω από την εκμετάλλευση για την προστασία από την μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων.

Η εταιρεία περισυλλογής μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκεται το νεκρό ζώο, όπου ο κτηνοτρόφος επιδεικνύει το διαβατήριο του ζώου  ή το μητρώο της εκμετάλλευσης (δεν τα παραδίνει), για να διαπιστωθεί  η ηλικία του ζώου, και στη συνέχεια, αν είναι κατάλληλο, ζυγίζεται και περισυλλέγεται και οδηγείται στην μονάδα διαχείρισης.

Μετά την λήψη εγκεφαλικού ιστού, προβλέπεται αποζημίωση των νεκρών ζώων με 30 ευρώ για κάθε αίγα ή  πρόβατο και 120 ευρώ για κάθε βοοειδές. Για την καταβολή της αποζημίωσης πρέπει η κλήση του κτηνοτρόφου να είναι άμεση, για να μην  αλλοιωθεί το δείγμα εγκεφάλου. Ζώα σε κατάσταση αποσύνθεσης ή σήψης δεν περισυλλέγονται και δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση στον κτηνοτρόφο.

Το εμπορικό έγγραφο και το ζυγολόγιο υπογράφονται από τον οδηγό του οχήματος και τον ιδιοκτήτη του ζώου. Αντίγραφο του εμπορικού εγγράφου παραδίδεται άμεσα στον κτηνοτρόφο και διατηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης για τρία χρόνια.

Ο παραγωγός υποχρεούται να δηλώσει το νεκρό ζώο και στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, προσκομίζοντας το Διαβατήριο και το Δελτίο Μεταβολών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά για την αποζημίωση του.

Η περισυλλογή και η μεταφορά  των νεκρών ζώων, που είναι αντικείμενο αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, θα γίνεται μετά την επίσκεψη των ελεγκτών του στην εκμετάλλευση και την εκτίμηση της ζημιάς.

Κατά την υλοποίηση του έργου, η εταιρεία και ο κτηνοτρόφος οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του εξοπλισμού και των οχημάτων μεταφοράς, για την αποτροπή μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων σε άλλες εκμεταλλεύσεις ή σε  άλλες περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ.