Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομοτηνής, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων, ενόψει της θερινής περιόδου, εκδόθηκε εκ μέρους της δημοτικής αρχής η ακόλουθη ανακοίνωση:

ΠΠ3Εν όψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου (από 1-5-2016 έως 31-10-2016), καλούνται όλοι οι Δημότες του Δήμου Κομοτηνής που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, και σε απόσταση μέχρι εκατό μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια, διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε αντίθετη περίπτωση, και σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010, ο Δήμος Κομοτηνής θα αναγκαστεί να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους και στις παρακάτω ενέργειες:

– Επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.

– Βεβαίωση εις βάρος του οικοπεδούχου της σχετικής δαπάνης καθαρισμού από τον Δήμο.

– Υποβολή μήνυσης για το αδίκημα  του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.