Το ξήλωμα όλων των κεραιών κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας που βρίσκονται κοντά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, γηροκομεία και νοσοκομεία προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής με τίτλο «Αδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά», το οποίο δόθηκε για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο εξής οι εγκαταστάσεις όλων των κεραιών θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 300 μέτρα από την περίμετρο των κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή (στην απόσταση, δηλαδή, ακριβώς των 300 μέτρων), τα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που θα ισχύουν για το υπόλοιπο κοινό. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών στα προαναφερόμενα κτίρια θα απομακρυνθούν αμέσως με την ψήφιση του νόμου.

Η έγκριση

Βασική καινοτομία του νομοσχεδίου για τις κεραίες αποτελεί η διαδικασία έγκρισης της κατασκευής των κεραιοσυστημάτων με την αρωγή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), μέσω του γνωστού συστήματος της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών (e-άδειες).

Αυτό έρχεται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη χρονοβόρα (έως και 26 μήνες!) διαδικασία των πολεοδομικών εγκρίσεων των κεραιών. Επίσης, μέσω του συστήματος «e-άδειες», θα αξιοποιηθεί ο νέος θεσμός του ελεγκτή δόμησης και για την κινητή τηλεφωνία. Βάσει του νομοσχεδίου, η αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών θα ολοκληρώνεται πλέον σε δύο στάδια, ενώ θα απαιτείται:

  • Η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
  • Η έκδοση άδειας εγκατάστασης των δομικών κατασκευών της κεραίας.

Θα ακολουθεί η σύνταξη Πορίσματος Ελέγχου από ελεγκτή δόμησης, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι οι δομικές κατασκευές της κεραίας υλοποιήθηκαν σύμφωνα τη χορηγηθείσα έγκριση.

Μάλιστα, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις θέσεις όλων των αδειοδοτημένων κεραιών, με χρήση του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS).

Πρόστιμα

Για τις περιπτώσεις της παράνομης εγκατάστασης κεραιών, αλλά και της παρεμπόδισης των αρμόδιων οργάνων να ελέγξουν κάποια κεραία, προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη και χρηματικό πρόστιμο 7.000 έως 40.000 ευρώ. Επίσης, με φυλάκιση μέχρι τρία έτη θα τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές) σε άλλον νόμιμο χρήστη (π.χ. στις συχνότητες Πολιτικής Αεροπορίας), καθώς και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν επιτρέπονται από τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). Επιπλέον, με απόφαση της ΕΕΤΤ και έπειτα από τεχνική έκθεση των αρμοδίων υπηρεσιών, οι κάτοχοι κεραιών οι οποίοι στερούνται αδείας εγκατάστασης από την ΕΕΤΤ ή διαθέτουν πλαστές άδειες (βασισμένες σε ανακριβή ή παραποιημένα στοιχεία) θα τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 20.000 έως 300.000 ευρώ.

Καταγγελίες

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα τη λειτουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των καταγγελιών που θα αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών. Οι καταγγελίες θα υποβάλλονται στο σύστημα επωνύμως, μαζί με παράβολο ποσού 50 ευρώ για κάθε έλεγχο, το οποίο θα αποδίδεται κατά περίπτωση στις υπηρεσίες που θα κάνουν τους ελέγχους.

Εάν από τον έλεγχο προκύπτει ότι η καταγγελία αφορά εγκατάσταση κεραίας για την οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια κατασκευής ή έγκριση δομικής κατασκευής, το παράβολο θα επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα. Όλα τα αιτήματα παροχής πληροφοριών θα εξετάζονται ατελώς.

Οι υφιστάμενες κατασκευές κεραιών υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τα παραπάνω εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, διαφορετικά θα τους επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι 20.000 ευρώ. Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Ψηφιακής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας θα καθοριστούν:

  • Οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται εθνικά αναγκαία.
  • Οι ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κεραιών, που θα ισχύσουν στις περιοχές αυτές.

 Πηγή: Aftodioikisi.gr