Σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε ανέργους, έναντι συμβολικού τιμήματος, με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότηση που ορίζει ο νόμος 4.061/2012 ή με διαγωνισμό, θα παραχωρηθούν όσες εκτάσεις ιδιοκτησίας του ΥπΑΑΤ είναι καλλιεργήσιμες ή βοσκότοποι.

Με απόφαση που υπογράφηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη, την 1η Νοεμβρίου λήγουν όλα τα καθεστώτα παραχώρησης που ίσχυαν μέχρι τώρα για τις συγκεκριμένες εκτάσεις, και μπαίνει έτσι οριστικό τέλος στο προηγούμενο καθεστώς παραχώρησης εκτάσεων ιδιοκτησίας του Υπουργείου, το οποίο ενίσχυε την αδιαφάνεια, κυρίως στην επιλογή των παραχωρησιούχων. Παράλληλα η πλήρης ενεργοποίηση του νόμου 4.061/2012, βοηθά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να έχουν πρόσβαση σε φθηνή γη, και τους ανέργους να κάνουν μια νέα επαγγελματική αρχή, τονώνοντας και την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Εάν το σύνολο μιας έκτασης δεν υπερβαίνει τα εκατό στρέμματα, τότε τη διαχείριση των παραχωρήσεων την αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες.

Για εκτάσεις άνω των εκατό στρεμμάτων, αρμόδιο είναι το ΥπΑΑΤ.