Υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ που αναδείχθηκε μειοδότρια του σχετικού διαγωνισμού, η σύμβαση κατασκευής των σταθμών διοδίων σε Μέστη, Παμβώτιδα, Ιεροπηγή και Ευζώνους.

Με βάση τα οριζόμενα από τη σύμβαση, η ανάδοχος εταιρία οφείλει να παραδώσει το έργο σε έξι μήνες.