ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποίησε σεμινάριο στην Κομοτηνή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Joint Tourism Initiative Targeting Cultural Heritage/ Κοινή τουριστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πολιτιστική κληρονομιά/JTI-TARGET» (www.jtitarget.eu) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», στο οποίο είναι επικεφαλής εταίρος και εταίροι οι Περιφέρειες Χασκόβου, Κίρτζαλι και Σμόλυαν.

Δράση του έργου JTI –TARGET αποτέλεσε η Δράση 4.2 με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και Ανάπτυξη ψηφιακών πολυμεσικών εφαρμογών», που αποσκοπεί στην προβολή και ανάδειξη το τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος της διασυνοριακής περιοχής μέσω βάσης δεδομένων που περιέχει το σύνολο των αξιόλογων τουριστικών πόρων της περιοχής.

Πάνω από 500 σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος έχουν καταγραφεί, κατηγοριοποιηθεί (σε ενότητες όπως πολιτισμός, θρησκεία, φύση, ενδιαφέρουσες περιοχές, εκδηλώσεις, δραστηριότητες κ.α.) και έχουν εμπλουτιστεί με σχετικό ψηφιακό υλικό όπως φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικές περιγραφές, συντεταγμένες GPS, στοιχεία επικοινωνίας κ.α. καθώς και μετάφραση του περιεχομένου σε έξι γλώσσες. Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στους επισκέπτες της περιοχής τόσο μέσω διαδικτυακής πύλης (στη διεύθυνση www.jti-rhodope.eu) όσο και μέσω εφαρμογής για «έξυπνες» συσκευές  (όπως π.χ. tablets, smart phones κλπ) στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά καταστήματα (stores) των δημοφιλέστερων λειτουργικών συστημάτων (Android, iOS και Windows).

Στοχεύοντας στον εμπλουτισμό, στη διαρκή ανανέωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της κοινής βάσης τουριστικού αποθέματος, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε το σεμινάριο  για φορείς, συλλόγους και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της περιοχής που επιθυμούν να συμμετέχουν άμεσα στην κοινή βάση τουριστικού αποθέματος.

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου ήταν:

– Εξοικείωση με την εφαρμογή JTI και τρόπος χειρισμού της.

– Τρόπος ενημέρωσης/επικαιροποίησης της ενιαίας βάσης δεδομένων τουριστικών πόρων Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

– Συνομιλία με τους υπεύθυνους τεχνικής υποστήριξης χειριστών του προγράμματος (help desk) και διαδικαστικά θέματα πιστοποίησης φορέων ώστε να μπορούν να έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας, της ΛΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς και συλλόγων και γυναικείων συνεταιρισμών της περιοχής, των Περιφερειών Κίρτζαλι, Σμόλυαν και Χασκόβου και φορέων αυτών των περιοχών.